Aandacht voor valpreventie loont!

1 november 2018

Dat vallen een belangrijke oorzaak is voor letsel bij ouderen, wisten we al. Uit nieuwe cijfers die begin oktober werden gepubliceerd, blijkt dat het aantal valongevallen met een bezoek aan de spoedeisende hulp tot gevolg, nog verder is gestegen.

Kwaliteit van leven 
In 2017 belandden 102.000 65-plussers na een val op de spoedeisende hulp. In 2015 waren dat er ‘slechts’ 97.400. In tweederde van de gevallen was sprake van ernstig letsel.

Veel valongevallen hebben blijvende invloed op de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van ouderen. Zo worden sommige ouderen na een val meer afhankelijk van (mantel)zorg, of kan men niet langer zelfstandig wonen.

Valpreventie loont
Dan het goede nieuws: valpreventie loont. Om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp, organiseert VeiligheidNL jaarlijks in oktober de Valpreventieweek. Gedurende zeven dagen besteden zorgverleners in het hele land extra aandacht aan valpreventie, om zo kans te maken op de Valpreventie Award. Zo ook in 2018.

Vallen voorkomen 
Ongeveer de helft van alle valpartijen gebeurt thuis. In de woonkamer, slaapkamer en op de vaste trap loopt u het meeste gevaar. Het risico op een val kan op verschillende manieren worden verkleind:

  1. Werk aan uw lichamelijke conditie. Ongeacht leeftijd is het mogelijk om uw kracht en balans te trainen. Bijvoorbeeld door meer te bewegen en speciale oefeningen te doen. Zo neemt de kans op vallen af.
  2. Doe kleine aanpassingen in en om het huis. Denk hierbij aan het wegnemen van obstakels zoals losliggende snoeren, drempels en opkrullend tapijt. Ook het aanbrengen van antislipmatten en eventueel extra handgrepen kan het risico op vallen verkleinen.
  3. Laat regelmatig uw gezichtsvermogen controleren. Veel valpartijen en ongelukjes worden veroorzaakt door slecht zien. U merkt niet altijd direct dat uw ogen achteruit gaan. Controle bij een optiek of oogarts geeft direct duidelijkheid.
  4. Houd rekening met eventuele bijwerkingen van medicatie. Sommige geneesmiddelen maken dat u sneller duizelig of vermoeid bent. Dit verhoogt het risico op vallen, met name wanneer u ’s nachts uit bed moet.

Als u toch valt en niet zelf kunt opstaan 
Wanneer u na een val langer dan een halfuur blijft liggen, is de kans op complicaties veel groter en de kans op een (spoedig) herstel een heel stuk kleiner. Heeft u een alarmknop? Aarzel dan niet om deze te gebruiken. Ook ’s nachts! Het is absoluut onverstandig om hulp bij het opstaan uit te stellen.

Bron: VeiligheidNL