Weblog CSI Service

Per ongeluk alarm gemaakt? Geen enkel probleem!

18 maart 2017

Het gebeurt dagelijks dat gebruikers van een personenalarm per ongeluk alarm maken. Het overkomt iedereen wel een keer, of vaker dan eens, en het geeft helemaal niets. De medewerkers van onze alarmcentrale zitten er immers speciaal voor u.

Lees verder

5 verrassende tips om vallen te voorkomen

18 maart 2017

Vallen is een belangrijke doodsoorzaak onder senioren. Uit cijfers van Veiligheid.nl (2016) blijkt dat elke dag gemiddeld negen 65-plussers overlijden aan de gevolgen van een val. Elke vijf minuten komt een oudere na een valongeval op de spoedeisende hulp terecht. Dit aantal is in tien jaar tijd met maar liefst 40 procent gestegen, veel meer dan op grond van de vergrijzing viel te verwachten. Meestal is een valpartij in of rondom huis de oorzaak.

Lees verder

Fijn dat ik op mijn leeftijd nog iets voor een ander kan betekenen

17 maart 2017

Meneer Faessen is onze oudste contactpersoon. Soms hoor je verhalen die je doen glimlachen. Zoals het verhaal van meneer Faessen (83), de – voor zover wij weten – oudste contactpersoon in ons bestand. Hij is een mooi voorbeeld van hoe je tot op zeer hoge leeftijd je medemens een handje kunt helpen.

Lees verder