Pas op met ‘s nachts uit bed gaan

5 maart 2018

Gaat u ’s nachts wel eens uit bed? Bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan?

De kans om te vallen bij zo’n nachtelijk uitstapje is relatief groot. Zou u een uur of langer in nachtkleding op een koude vloer liggen dan brengt dat ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Ligt uw alarm nog op het nachtkastje dan zal het niemand opvallen dat u geholpen moet worden. Natuurlijk is het ‘t beste dat u uw alarmzender meeneemt als u uit bed gaat. Maar we weten (en begrijpen) ook dat de praktijk weerbarstig is.

Tip: Leg uw zender op uw nachtkastje of draag de zender ook ‘s nachts.  Werkt dat niet voor u? Overweeg dan het gebruik van een ‘uit bed sensor’.

Uit bed Sensor
De ‘uit bed sensor’ is een uitbreiding op uw personenalarm. Een sensor onder het matras in uw bed, registreert het als u in bed ligt en ook wanneer u opstaat. Gaat u tussen bijvoorbeeld 23:00 en 6:00 uit bed en komt u niet binnen 20 minuten terug, dan gaat er via uw Personenalarm een signaal naar de meldkamer. U bepaalt zelf hoe lang de periode tussen opstaan en alarm slaan moet zijn.

Op het tapijt
Maarten Peeters (72) kan erover meepraten. Twee of drie keer per nacht moet hij zijn bed uit om naar het toilet te gaan. “In slaperige toestand hou ik dan één hand aan de deurpost of het kastje op de overloop. Eén keer ging het fout: ik greep mis en verloor mijn evenwicht. Dus daar lag ik, languit op de grond. Ik had pijn en het was ook heel koud”. Normaal gesproken draagt Maarten een alarmzender, maar die had hij nu helaas niet bij zich. “Gelukkig lukte me het uiteindelijk weer zelf overeind te komen. Stel je voor dat dat niet gelukt was, dan was het misschien heel anders afgelopen.”

Meer dan 365 keer
Sinds dat incident heeft Maarten ook een ‘uit bed sensor’. Dat is voor hemzelf én voor zijn kinderen een hele geruststelling. “Als je rekent dat ik elk jaar wel 800 keer ’s nachts mijn bed uit moet, is het wachten tot het weer een keer fout gaat”, aldus Maarten. “Ik wil het mijn kinderen niet aan doen dat ze me de volgende dag vinden. En trouwens, zelf moet ik daar ook niet aan denken”.

Een ‘uit bed sensor’ is een betrouwbare manier om u veiliger door de nacht te helpen. Mocht u ’s nachts iets overkomen, dan hoeft u niet lang op hulp te wachten. Dat slaapt een stuk lekkerder.