Terug naar overzicht

Hoe veilig ben ik bij een stroomstoring?

Het door CSI Service geleverde alarmapparaat kan nog dagen lang functioneren zonder netspanning en ook de alarmcentrale is speciaal zo ingericht dat deze bij een stroomuitval gewoon blijft functioneren. Maar er is tegenwoordig wel een grote kans dat uw telefoonverbinding direct uitvalt tijdens een stroomstoring. Zonder een goedwerkende telefoon of internetverbinding zal een eventueel alarm niet bij de alarmcentrale terechtkomen.

Een stroomstoring komt in Nederland gelukkig niet zo vaak voor. De kans dat uw energieleverancier het bij u af laat weten is klein. Gemiddeld zult u minder dan 1 keer in de 5 jaar met een onderbreking van de netspanning te maken krijgen en zoiets duurt gemiddeld minder dan een uur. Na die onderbreking werkt alles weer normaal. Heel af en toe hebben we ergens in Nederland met een stroomstoring te maken die veel langer duurt. In een dergelijke situatie zouden uw contactpersonen zelf het initiatief dienen te nemen om uw welzijn zeker te stellen.

Wij kunnen u ook alarmapparatuur leveren die geen gebruik maakt van de telefoonverbinding in uw woning. Dan kunt u ook tijdens een stroomstoring alarmeren. Bekijk onze pakketten.