Terug naar overzicht

Ik ga verhuizen. Kan ik het personenalarm meenemen?

Ja, dat kan. U kunt in de handleiding van uw apparaat lezen hoe u het apparaat kunt uitschakelen en weer inschakelen.

In uw nieuwe woning kunt u zelf het apparaat opnieuw inschakelen. Belangrijk is wel dat u controleert of het alarm werkt. U kunt een zogenaamde proefmelding maken. Daarvoor drukt u op het zendertje en geeft bij de meldcentrale door, dat u wilt testen of het alarm weer werkt.

Mocht u het apparaat niet zelf opnieuw kunnen/willen inschakelen, neemt u dan contact op met onze helpdesk: 040 – 258 01 55.