Terug naar overzicht

Kan ik de kosten voor personenalarmering vergoed krijgen via mijn zorgverzekering?

Via deze link kunt u heel makkelijk de juiste formulieren krijgen om een aanvraag te doen voor een  vergoeding voor personenalarmering: aanvragen personenalarm bij uw zorgverzekering

De voorwaarden waaraan u moet voldoen die alle zorgverzekeraars hanteren zijn de volgende:

Lichamelijk gehandicapten kunnen aanspraak maken op vergoeding van de kosten van personenalarmering, als zij door ziekte of gebrek een verhoogd risico lopen in een noodsituatie terecht te komen.

Volgens de geldende voorwaarden is de apparatuur bestemd voor gehandicapten:

• die in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf moeten inroepen,
• EN die gedurende langere tijd op zichzelf zijn aangewezen,
• EN van wie niet kan worden verwacht dat ze in een noodsituatie de telefoon zelfstandig kunnen bedienen.

Let op: zelfs als uw huisarts een personenalarm nodig vindt of als u er baat bij heeft, betekent dit niet dat u altijd in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

CSI Service is de enige partij in Nederland die met elke zorgverzekeraar samen werkt.